Nytt rekord i svensk välgörenhet

Trots rådande lågkonjunktur slår välgörenhetsorganisationerna i år nytt rekord i insamlade pengar. 3,4 miljarder kronor har svenska privatpersoner och företag skänkt till olika välgörenhetsorganisationer.
Den största delen samlas in nu i juletider, säger Johanna Hemming på Stockholms stadsmission. – Nästan hälften av alla pengar vi samlar in på ett år kommer ju in i november-december, så julen betyder ju jättemycket. Det är ju den perioden när man känner för andra människor. Man julhandlar själv, det börjar bli kallt - bara en sådan sak, det är inte kul att se människor som faktiskt behöver ligga och sova utomhus, säger Johanna Hemming. Frivilligorganisationernas insamlingsråd, Frii, är vad man skulle kunna kalla en branschorganisation för de frivilligorganisationer som samlar in pengar runt om i landet. Frii ser bland annat till att insamlingsorganisationerna följer de etiska riktlinjer som finns för insamling av pengar bland allmänheten och att organisationerna är vad de utger sig för att vara. Stat och kommuner drar ner En förklaring till att insamlingsorganisationerna nu samlar in mer pengar än tidigare är att det faktiskt är fler organisationer idag än för tio år sedan, men Friis generalsekreterare Eric Zachrisson tror också att det kan bero att samhället har förändrats. – I takt med att stat och kommun på många håll drar ner sina bidrag ökar också behovet för de enskilda organisationerna att samla in pengar. Vi ser alltså att numera är man ute och samlar in pengar till cancerforskningen i Sverige, till de hemlösa i Sverige eller till kvinnojourer och liknande, och det är en utveckling som accelererat, säger Eric Zachrisson. 90 procent från privatpersoner Omkring 90 procent av de 3,4 miljarder kronorna kommer från privatpersoner, resten är gåvor från företag och näringslivet, och även om det talats mycket om lågkonjunkturen de senaste åren har det alltså inte påverkat Friis medlemmar negativt. – Det finns de som hävdar att sambandet i själva verket är det motsatta, att när människor har det litet svårare, då ser man också själv tydligare att det finns andra som har det svårt, och då är man liksom närmare den verkligheten och är beredd att öppna sin plånbok för en god sak. Så att de där sambanden är inte riktigt så självklara, säger Eric Zachrisson. – Jag ser snarare att givandet ökar de här åren, också under svårare år på 90-talet. Det är en ganska konstant ökning av givandet.
Patrik Holmström