Hednatron växer i Litauen

I Litauen håller gamla hedniska riter på att livas upp igen och alltfler litauer bekänner sig till den religion som fanns i landet innan det kristnades. Den här gamla tron, kallad Romuva, predikar att naturen är helig och särskilt helig är elden som dyrkas i speciella ceremonier.
Den gamla hedniska religionen Rumova fanns i hela Baltikum och i det gamla Preussen före kristendomen, men levde kvar längst i Litauen som kristnades så sent som på 1300-talet. Inte förrän på 1700-talet var den gamla hednatron helt borta. Men nu är den på väg tillbaka igen. – Kristendomen är bara en gäst i Litauen, säjer Romuvas krivis eller överstepräst Jonas Trinkunas, det är Romuva som är litauernas egen religion. Erkänner andra religioner Jonas Trinkunas tycker det är konstigt att Litauen erkänner nio olika religioner, bland dem flera olika kristna trosriktningar men inte Rumova trots att det är landets ursprungsreligion. Men ett erkännande kan vara på väg. Ett antal parlamentsledamöter både från regeringspartierna och oppositionen har föreslagit att Rumova får lagligt erkännande och en av dem är själv Rumova-bekännare. Romuva-anhängarna blir allt fler, säger överstepräst Trinkunas: – Rumova-utövarna blir bara fler och fler. Omkring 2 000 litauer är öppet bekännare av Rumova-religionen. Men sympatisörerna är betydligt fler, säger Trinkunas. Religionen har många gudar och också drag som liknar hinduism. Man vill uppnå harmoni mellan människan, familjen, förfäderna och universum. Man förnekar inte andra religioner och gudar och har inte heller några allvarliga konflikter med den förhärskande katolska kyrkan i Litauen. – Vi är inte aggressiva. Nästan alla litauer ser med blida ögon på oss, säger översteprästen. Det finns en religion som Rumova har särskilt goda kontakter med och det är vår gamla nordiska asatro som har utövare på bland annat Island. Ibland kommer folk från Island och deltar i Rumovamöten i Litauen.
Christer Fridén