Miljardskadestånd blir miljoner

En kvinna i USA som är döende i lungcancer har gått med på att sänka det skadestånd hon först tilldömdes från tobaksjätten Philip Morris till en tusendel av det ursprungliga beloppet.
En jury i underrätten hade dömt ut 28 miljarder dollar i ett skadestånd till kvinnan. Men den domare som skulle besluta i målet, ansåg ett beloppet var orimligt högt och bantade summan till en tusendel av den ursprungliga. Kvinna erbjöds alltså med ett penndrag 28 miljoner dollar - omkring 250 miljoner kronor. Trots att kvinnan först accepterade sänkningen har hon nu sagt att hon tänker överklaga.