USA fortsätter motarbeta FN-tribunal

Indiens och USA:s regeringar har kommit överens om att de båda länderna inte ska utlämna varandras medborgare till den Internationella brottmåldomstolen ICC.
Avtalet, som ska skrivas under på annandagen, är ännu ett steg i USA:s försök att underminera domstolens verksamhet. ICC:s uppgift blir att pröva fall som rör misstänkta krigsförbrytelser och andra grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Bushregeringen anser att amerikanska medborgare i domstolen kan riskera åtal som har politiska motiv.