Gemensamt telenummer ska ge bättre polisservice

Polisen kan få ett gemensamt telefonnummer över hela landet. På rikspolisstyrelsen planerar man nämligen för ett enda telefonnummer som alla ska slå om man vill nå polisen, oavsett var man bor.
Enligt Staffan Kellerberg, informationsdirektör på Rikspolisstyrelsen, finns det flera fördelar med ett riksomfattande telefonnummer till polisen: - Det blir enklare för folk att hålla ordning på ett telefonnummer, säger han. På samma sätt som man vet att man ska ringa larmnumret 112 i nödsituationer. Tanken med ett gemensamt nummer för hela polisen är att det ska gå snabbare att få svar när man vill anmäla ett brott. Om den lokala polisen där man bor inte kan svara, kopplas samtalet nämligen vidare till polisen någon annanstans där det finns en oupptagen telefon. Och Staffan Kellerberg ser ingen risk för att detta kommer att upplevas som att polisen kommer längre bort från medborgaren. - Det här är något vi gör för att det ska bli enklare att anmäla brott, säger han. Jag är optimistisk och tror på det här.