Förbättrat djurskydd

Djurskyddet i landet behöver förbättras anser länsstyrelsen på Gotland, som i flera fall inte är ense med den statliga utredningen i frågan om hur det ska åstadkommas.
En statlig djurskyddsombudsman med kansli bör inrättas och Jordbruksverket bör ha kvar det centrala ansvaret för den offentliga djurskyddstillsynen, anser länsstyrelsen. Den lokala tillsynen över djurskyddet bör ligga hos länsstyrelserna som ska kunna delegera tillsynen till kommunerna, anser länsstyrelsen på Gotland. Alla veterinärer bör också ha anmälningsplikt när de upptäcker eftersatt djurhållning, tycker länsstyrelsen i sitt uyttrande över den statliga utredningen.