"USA kan inte dra tillbaka inspektörerna"

En FN-företrädare säger att den amerikanska regeringen inte har befogenhet att dra tillbaka FNs vapeninspektörer om man beslutar sig för att på egen hand anfalla Irak utan godkännande av FN.
Det var vid ett möte med Arabförbundet ledare som FNs biträdande generalsekreterare, Jayantha Dhanapala, sa att USA har inte befogenhet att dra tillbaka inspektionsteamen utan en resolution från säkerhetsrådet eftersom inspektörerna reste till Irak enligt en resolution från rådet. Enligt Dhanapala har inspektionsgruppernas arbete hittills gått bra och de har inte mött några problem som kräver ett tillbakadragande.