Tidskrifter allt dyrare för universitetsbibliotek

Universitetsbiblioteket i Uppsala lägger ner allt mer pengar på dyrbara forskningstidskrifter. Det är stora kommersiella förlag som har drivit på utvecklingen mot allt högre kostnader. För en enda tidskrift kan universitetet betala så mycket som 650 000 kronor.
- Det finns tidskrifter som kostar över hundratusen, säger Per Syrén, föreståndare för BMC- biblioteket där många av dom dyraste tidskrifterna finns. De senaste åren har det blivit mycket dyrare för universitetsbiblioteken att hålla sig med forskningstidskrifterna - trots att dom idag i första hand ges ut på internet. På Uppsala Universitet kostar tidskrifterna cirka 20 miljoner per år, att jämföra med böcker som bara kostar hälften så mycket. Man räknar med att tidskrifterna har ökat i pris med tio procent per år de senaste åren. Främst är det naturvetenskapliga och medicinska tidskrifter som kostar. För att få tillgång till tidskriften Chemical Abstract på nätet så betalar Uppsala Universitet varje år 650 000 kronor. Och förklaringen till att det är så dyrt är att ett fåtal kommersiella internationella storförlag gått ihop dom senaste åren och att konkurrensen idag är mycket liten: - De stora förlagen har blivit allt färre efter att de köpt upp varandra. Idag befinner vi oss närmast i en oligopolsituation, säger Per Syrén. Men fortfarande så är det mycket viktigt för forskarna att få sina resultat publicerade i de här tidskrifterna, så att man kan bli citerad och få uppmärksamhet. Men det betyder också att de förlorar rättigheterna till sina egna forskningsresultat: - Man avsäger sig rätten till copyrighten för sina artiklar. Därmed kan de inte ens publiceras på den egna hemsidan. Istället får man köpa tillbaka den information man en gång producerat för statliga forskningspengar. Det är lite lustigt.