Prästbrist i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan riskerar att drabbas av personalbrist de kommand åren.
Enligt Kyrkans Tidning så kommer var fjärde anställd inom Svenska kyrkan att gå i pension inom tio år. Av svenska kyrkans 7 500 anställda kommer nästan 2000 att gå i pension under den tiden. - Inom den närmaste tiden är vi många som kommer att pensioneras. Bland annat kan vi vänta brist på präster, säger Jan Gustavsson som är kyrkoherede i Lit och kontraktsprost i Östersunds kontrakt. Han hoppas på en ökad lokal rekrytering av personal till kyrkan. - Några häftiga jämtar i predikstolen tror jag vore bra, säger Gustavsson.