Generationsskifte inom skogsindustrin

Skogsindustrin står inför ett omfattande generationsskifte om fem till tio år. Till exempel har Södra, med huvudkontor i Växjö, omkring 3 000 anställda. Av dem är i dag en tredjedel så kallade 40-talister. Om fem till tio år kommer Södras pensionsavgångar att vara fördubblade jämfört med nu.
Därför arbetar Södra redan nu aktivt på flera plan för att locka ungdomar. Men det handlar också om att få den äldre arbetskraften att arbeta kvar fullt ut till pensioneringen, och ge den möjligheter till fortsatt ubildning upp i åren.