Vinkypar- & SPA-utbildning vid Örebro universitet

En rad nya yrkesutbildningar kommer att starta i Örebro län till hösten. Örebro universitet har tillsammans med två andra lärosäten fått regeringens uppdrag att ta fram en helt ny typ av tvååriga högskoleutbildningar.
Gemensamt för utbildningarna är att de har inriktning på specifika yrken som det finns stora behov av på arbetsmarknaden. Några av de utbildningar som startar i Örebro län till hösten är byggarbetsledare, behandlingsassistent inom missbruks- och kriminalvården, vinkypare, digital mediedesigner och SPA-assistent. Örebro universitet räknar med 1000 helårsstudenter till de nya utbildningarna.