Fullbelagt på fängelser och häkten

Det är fullt på fängelserna i Sörmland. Det visar en rapport från Kriminalvårdsstyrelsen. På Arnöanstalten i Nyköping finns 75 platser, men i november fanns 77 intagna.
På Hällby- och Mariefredsanstalterna var nästan alla platser fyllda. På ungdomsavdelningen på Mariefredsanstalten var det lite mer än fullt. Fullt på häktena Beläggningen på häktet i Nyköping var under november 134 procent!! Det finns 32 tillgängliga platser på häktet, men 43 platser var belagda enligt kriminalvårdstyrelsen. I landet var bara häktet i Norrköping mer överbelagt i november med en beläggning på 157 procent. Beläggningen på Sveriges häkten har ökat kraftigt sedan förra året. I genomsnitt utnyttjas 105 procent av landets häktesplatser.