Jättekompost byggs i Kalix till våren

En kompostanläggning som kan ta emot upp till 20 000 ton matrester och avloppsslamm kommer att byggas i Kalix till våren. Det är det finska statliga företaget VAPO som ska bygga och driva anläggningen, men på uppdrag av Kalix kommun.
De kommuner som visat intresse för jättekomposten är Övertorneå, Haparanda, Överkalix och Luleå. Men eftersom lagen som tvingar kommunerna att kompostera sitt avfall träder i kraft först om två år, i januari 2005, så har ingen av kommunerna tecknat något avtal med Kalix än. Men Kalix kommun hoppas att Luleå kommun ska vara med redan från start. - Luleå kommun med sina 70 000 invånare producerar 8 000 ton matrester per år, Kalix producerar 2 000 ton matrester årligen, så om Luleå kommun kommer med är helt avgörande för hur stor anläggningen blir, säger Valter Lind, som är ordförande i tekniska nämden i Kalix kommun. - Vad Luleå kommun ska göra med sina matrester ska kommunen bestämma först under första kvartalet nästa år, säger Roland Eriksson på tekniska förvaltnigen i Luleå. Men även han anser att det är nödvändigt att samarbeta mellan kommunerna i länet i den här frågan. Den kompostanläggning som ska byggas i Kalix kommun blir en stängd anläggning där avfallet ligger i olika kamrar medan det bryts ner till matjord. Fördelen med en inbyggd kompost är att den minskar problemen med lukt och skadedjur. Nackdelen är att det kostar mer att ta hand om avfallet. Om det bara blir Kalix kommun som använder kompostanläggningen kommer kommunen att få betala 4, 8 miljoner kronor per år för dom 6 000 ton matrester och avloppsslam som kommunen årligen producerar. - Så det krävs att fler ansluter sig till systemet, säger Valter Lind vid Kalix kommun.