Frälsis fortsätter med lågprisavgifter

Vid årsskiftet höjs avgiften för postgiroinbetalningar hos Svensk Kassaservice med 10 kronor till 35. Men på Frälsningsarmén i Eskilstuna kan allmänheten fortfarande få hjälp att göra inbetalningarna till lägre avgifter.
- Vi har inga planer på att ändra avgifterna då är det ju meningslöst med det här, utan vi behåller summan fem kronor. Det är faktiskt en del som har råd med det, säger kårsekreterare Lennart Pettersson. Det var i mars 2001 som Frälsningsarmén i Eskilstuna väckte uppmärksamhet genom att började konkurrera om avgifterna. Frälsningsarmén erbjöd sig att sköta inbetalningarna till postgirot över Internet åt både medlemmarna och allmänheten. När Posten tog 25 kronor för varje räkning så tog Frälsningsarmen fem för administration och uppkoppling. Ökad efterfrågan Varje månad har mellan 30 och 70 personer utnyttjat möjligheten. Bland dem som har sparat både en och två hundralappar i månaden, jämfört med att betala i Postens kassa, har funnits både pensionärer och studenter och så förstås de som välfärdsstaten glömt. När Svensk kassaservice från årsskiftet höjer avgiften till 35 kronor räknar Frälsningsarmén i Eskilstuna med ett uppsving för sin tjänt. - Jag tror att det kommer att bli fler människor som kommer att efterfråga våra tjänster. Nu börjar kostnaden bli så stor så man måste se sig om efter andra former att betala, säger kprsekreterare Lennart Pettersson.