Få kommuner bryr sig om handikappåret

Intresset är svalt bland Skaraborgs kommuner för att delta i ett nytt handikappsamarbete. Bara två kommuner har anmält att de vill vara med i ett regionalt samarbete med anledning av att nästa år, 2003, är det Europeiska handikappåret.
De två kommunerna är Skövde och Falköping. Syftet med projektet är att göra samhället mer tillgängligt för funktionshindrade och dessutom att handikappade får ett bättre bemötande i kontakter med myndigheter och så vidare. Enligt regeringens handikapplan skall alla kommuner senast år 2010 ha gjort offentliga platser tillgängliga för personer med olika funktionshinder, också kollektivtrafiken skall då vara handikappanpassad.