Allt större intresse för vilt

Efterfrågan på viltkött har ökat. Det gäller inte bara efterfrågan på ren, älg och rådjur, utan också på tjäder, struts, vildsvin och björn.
Viltfabriken Polarica i Haparanda är Europas ledande leverantör av vilt och bär. Under dom senaste fem åren har företagets omsättning ökat med 50 procent. Polaricas vice vd Tommy Innala säger att viltköttet idag inte serveras enbart på de fina krogarna, utan även på "vanliga" restauranger och dessutom tillagas vilt i allt fler hemhushåll.