Företagen ger mer pengar till hjälporganisationer

I år noteras nytt rekord i insamlade pengar i Sverige till frivilligorganisationer som Röda korset och Rädda barnen. Den största delen, omkring 90 procent kommer från privatpersoner, men företagen blir en allt viktigare del av hjälporganisationernas verksamhet.
– 1995 var näringslivets stöd på ungefär två miljoner och i år har vi en budget på sex miljoner och den ser vi ut att klara. Dte finns ett annat engagemang i företagen, det finns ett annat engagemang, säger Johanna Hemming är ansvarig för näringslivskontakter på Stockholms stadsmission. En femtedel från företag Rädda barnen är en av Sveriges största insamlingsorganisationer som varje år samlar in drygt 200 miljoner kronor. Rädda barnen är en av de organisationer som kommit längst i sitt samarbete med näringslivet. Omkring 20 procent av de insamlade pengarna kommer från företag. Högre krav på hjälporganisationerna Rädda barnen har sen flera år tillbaka en mycket medveten strategi mot företagen, där flera företag knutits till organisationen för mer långsiktiga samarbeten och enligt Ylva Åkerbolm ansvarig för näringslivsfrågor på Rädda barnen har också näringslivets krav på frivilligorganisationerna ökat. – I dag vet företagen ganska väl vad de vill ha ut av ett samarbete. De måste kunna visa sina ägare och sina medarbetare att pengarna används på ett vettigt sätt. På så sätt ställer man krav på attt pengarna används på ett bra sätt och används till det de ska användas till, säger hon. Fler vill framstå som goda På Frii, Frivilligorganisationernas insamlingråd, där Erick Zachrisson är generalsekteterare ser man en tydlig trend i näringslivet: – Jag ser att företagen är generösa, det talas om ”det goda företaget” och många vill associeras med ideella organisationer, säger han.
Patrik Holmström