Dom om skolskjuts ett problem för kommuner

Regeringsrättens dom att ge barn som bor växelvis hos sin mamma och pappa rätt till skolskjuts från båda adresserna, slår hårt mot landets kommuner. Kommunförbundet beräknar att en total omläggning av skolskjutstrafiken innebär kostnader upp mot 450 miljoner kronor.