Skrotbilsinsamlandet tar tid

Många tusen övergivna bilvrak samlas just nu in i Skrotbils-kampanjen. I Värmland och i Dalarna är kampanjen nu slut för den här gången när det gäller anmälningar om skrotbilar, men själva hämtningen av bilarna kommer att fortsätta under vintern.
Det berättar kampanjledare Torbjörn Lindelöv som haft ett hårt jobb med att lokalisera ägarna till många av skrotbilarna och få klartecken till skrotning. Kampanjen som drivs av organisationer som Håll Sverige Rent, försäkringsbolag, bensinbolag, kommuner och länsmyndigheter fortsätter nu i Västmanland och Gävleborg.