Ersättning från Försäkringskassan via nätet

Nu blir det möjligt för alla föräldrar att utföra enklare tjänster hos Försäkringskassan via internet. Det pilotprojekt som drivits under hösten har fungerat så pass bra att tjänsten nu permanentas.
Den nya tjänsten innebär att man - med hjälp av en elektronisk signatur - via internet kan anmäla och begära ersättning för både tillfällig och längre föräldraledighet. Man kan göra det när som helst på dygnet, man behöver inte fylla i en massa papper och all information om ärendet blir tillgänglig på skärmen. Dessutom kan man kommunicera med Försäkringskassan utan att behöva sitta i långa telefonköer. Syftet med tjänsten är att öka tillgängligheten för föräldrar med snabba och enkla ärenden och att frigöra tid för Försäkringskassan att ägna sig åt mer kvalificerade ärenden som kräver personlig service. Tjänsten kommer att bli tillgänglig under nästa år med start i februari och Försäkringskassan arbetar också på liknande tjänster för pensioner och bostadsbidrag.