Uppsägningar hjälpte inte mot låga löner

Det båtade föga att barnmorskorna vid Universitetssjukhuset i Lund sa upp sig i protest mot för låg lön. Lönestatistik som Region Skåne tagit fram åt P4 Radio Malmöhus visar att lönegapet i stället har ökat till kollegorna på andra sjukhus med förlossningsavdelningar.
När det visade sig att barnmorskorna i Kristianstad fick ett kraftigt lönelyft, sade en fjärdedel av barnmorskorna i Lund upp sig i protest. Barnmorskorna lyckades sedan förhandla till sig ett lite bättre avtal. Enligt överenskommelsen med klinikledningen ska man titta på villkoren på de andra förlossningarna i Skåne. Målet är att barnmorskorna i Lund ska bli löneledande, inte minst eftersom de har hand om de svåraste förlossningarna. Trots avtalet tjänar dock barnmorskorna i Lund fortfarande mindre än barnmorskorna i Kristianstad, Malmö och Ystad. Än så länge har löneklyftorna snarast ökat och barnmorskorna i Kristianstad och Ystad har dragit ifrån barnmorskorna på universitetssjukhusen i Malmö och Lund. Hittills i år har barnmorskornas medellön i Kristianstad ökat med över sex procent, och är 22.295 kronor. I Lund har löneökningen stannat vid drygt två procent och medellönen är 20.871 kronor i månaden inklusive lönetillägg.
Torbjörn Esping