Samhällstjänst utreds

Samhällstjänst i stället för fängelse blir allt vanligare. Förra året dömdes 121 personer i Örebro län till samhällstjänst.
Det är nu sju år sen som samhällstjänst blev ett alternativ för rättsväsenset, och nu ska modellen utredas av BRÅ, brottsförebyggande rådet. Tanken är att BRÅ:s utredare Stina Holmberg ska se om det behövs några förändringar i det nuvarnade systemet. Samhällstjänst kan bli alternativet vid högst 8 månaders fängelsestraff, och det omvandlas då till mellan 20 och 200 timmars arbete i en ideell föreninger eller oragnisation.