Kraftig ökning av anlagda bränder

I år misstänks två av tre bränder i Halland vara anlagda, jämfört med varannan brand under 2001. Det visar siffror framtagna av den kommitté som arbetar förebyggande mot anlagda bränder. I kommittén finns representanter för polisen och försäkringsbolagen. Fram till mitten av oktober i år inträffade 235 bränder i Halland som misstänks vara anlagda. Av dessa räknas var sjätte som mordbrand.