Pappaledighet populärt på Gotland

De gotländska papporna fortsätter att vara bland de bästa i landet när det gäller att vara hemma med sina barn.
I år har var sjätte pappa varit hemma med med sina barn och det är klart bättre än siffrorna i genomsnitt i landet. Anders Södergren på Försäkringskassan förklarar ökningen med att det har skett en förädring i mäns attityder till att vara hemma med sina barn.