Ny sjukvårdsrådgivning dröjer

Det är långt ifrån klart när den nya och centrala sjukvårdsrådgivning i Sörmland kan starta. Tanken var att den dygnet-runt-öppna rådgivningen från början skulle ha startat i augusti, men på grund av en tvist mellan Landstinget och ett företag, som förlorade anbudsgivningen vid en upphandling om tjänsten, så dröjer starten.
Företaget fick inte uppdraget trots att det var billigast. Landstinget ansåg att det hade för lite erfarenhet. Länsrätten har dock gett Landstinget rätt och därför hoppas nu landstingsrådet Alf Engnerfors (s) att den nya sjukvårdsrådgningen för hela länet kan starta i februari. Den ska förbättre servicen till de som behöver hjälp är det tänkt och avlasta akuten. En utredning från 2000 visade att akutmottagningen kan ha svårt att hinna med att telefonrådgivning jourtid. Ökad tillgänglighet för patienterna är en av de fördelar som finns med en telefonjour.