Förbättrad standard på vägmarkeringar

Standarden på vägmarkeringarna på vägarna i Mälardalen har förbättrats. Det visar en undersökning från Väg- och transportforskningsinstitutet mellan åren 2000 och 2001.
67 procent av vägmarkeringarna i Mälardalen levde upp till de krav som finns när det gäller synbarhet, alltså hur de syns i mörker. I enbart Sörmlands län var 78 procent av vägmarkeringarna godkända. Skillnaderna är stora om man jämför de olika länen i Mälardalen.