Nytt naturreservat i Grötlingbo

Ädellövskogsområdet Pankar i Grötlingbo är den första ädellövskogen på ön som länsstyrelsen vill göra till naturreservat.
Markerna är väl kända som några av de största sammanhängande ädellövskogsområdena på ön, med ett rikt liv som är knutet till de äldre träden. Området innefattar prästänget i Grötlingbo med omgivande igenvuxna marker och berörda markägare får nu yttra sig över förslaget.