Var fjärde torsk fångas av fritidsfiskare

Det svenska fritidsfisket till havs utgör en stor andel av det totala fisket, visar en rapport från Länsstyrelsen i Skåne.
Till exempel landar fritidsfiskarna 7000 ton torsk om året, vilket är var fjärde torsk. Och för fiskarna lax, havsöring och ål står fritidsfisket för större fångster än vad yrkesfisket gör. Fritidsfisket är överlägset störst i södra Östersjön och i Öresund, till exempel med turbåtarna som dagligen går ut från Helsingborg. Länsstyrelsens fiskeridirektör Johan Wagnström ser inte fritidsfiskets fångster som ett problem eftersom det har en annan kvot. Men han menar att regeringens planerade torskfiskestopp också måste innefatta fritidsfisket, mest av solidariska skäl. Men det är inte bestämt ännu hur stoppet ska fungera, eftersom propositionen till riksdagen inte är lagd. Till fritidsfiskarna räknas sportfiskare med spö och husbehovsfiskare som använder nät. Tillsammans blir det drygt 2 miljoner fritidsfiskare.