Astra Zeneca välkomnar medicinkrav

Japan skärper reglerna för användning av Astra Zenecas lungcancermedicin Iressa som kopplas till 124 dödsfall fram till mitten av december. Japan är det enda landet i världen som har godkänt läkemedlet som Astra Zeneca har satt stort hopp till.
Men svenske informationschefen Staffan Ternby säger att företaget inte oroas av de japanska restriktionerna: – Oroad är fel ord men vi tycker att det är medicinskt korrekt för vi är alla betjänta av att läkemedel används på rätt sätt. Vad är rätt sätt? – Det är att patienter som behandlas med en sådan här ny produkt är att de kan stå under uppsikt av en läkare, säger han. De skärpta reglerna säger att patienter som bahandlas med Iressa måste stanna minst en månad på sjukhus efter att de börjat ta medicinen och att endast läkare som är specialister på lungcancer får skriva ut läkemedlet. Kan ge lunginflammation Det är känt att läkemedlet kan ge biverkningar, till exempel lunginflammation och det säger Staffan Ternby att Astra Zeneca också påpekat. Han menar också att Astra Zeneca och japanska myndigheter måste utreda om dödsfallen enbart är orsakade av läkemedlet Iressa eller om de kan bero på andra mediciner som patienterna fått. Försiktigthet på sin plats Staffan Ternby tycker att man måste vara försiktig med nya mediciner och att läkemedlet snabbt fått större användning i Japan än vad man förutspått. – Det är väl uppfattningen i Japan att vidgningen av användningen av produkten har gått väl fort, säger han.
Max Carlgren