Få homosexuella ingår partnerskap

Det är inte många homosexuella som utnyttjat möjligheten att ingå partnerskap sedan lagen infördes vid årskiftet 1995. Under förra året valde bara 5 par i Småland och Blekinge att registrera partnerskap. Det enligt statistik från Statistiska centralbyrån.
I regionen är det bara 5 par som utnyttjat möjligheten att ingå partnerskap. Under samma period var det 3 par som valde att avregistrera sitt partnerskap. Men Sören Andersson, förbundsordföranden i RFSL, tror att partnerskap mellan homosexuella kommer att öka. -Trots att det funnits sedan 95 är det historiskt sett nytt, säger han.