Ingen utökad bemanning på jourcentral trots helgen

Röda dagar i almanackan betyder stängda vårdcentraler. Istället får den som blir sjuk vända sig till Jourcentralen, som är öppen när vårdcentralerna stänger. Men trots ökad tillströmning till Jourcentralen under julen, har man ingen utökad bemanning.
- Vi har en ökad mängd patienter med gallproblem och magkatarr under juldagen och annandagen, säger Annelie Wallin, distriktssköterska på jourcentralen i Skövde. Men vi klarar det utan extra bemanning. Jourcentralen är ett ställe som har öppet när vårdcentralen är stängd. Alltså på kvällar, nätter och helger, som nu kring jul och nyår. Den som blir sjuk under de här dagarna ska inte åka till akuten på KSS utan först ringa till sjukvårdsupplysningen och berätta om sina besvär, och sen lyssna till de råd som sköterskan ger. Att antingen pyssla om sej i hemmet eller komma in till jourcentralen för en undersökning av läkare. Undersökningen kan sen i allvarligare fall leda till en tur till akuten. Men det är inte bara kroppsliga besvär som kan dyka upp under storhelgerna. - Vi märker av att många ensamma människor bara vill ringa och prata lite i telefon, säger Annelie Wallin.