Änder kartläggs för att spåra influensa

För att veta vilken influensa som är på väg till Blekinge ska man kartlägga de änder som tillbringar vintern utmed Ölands ostkust. Det är Ottenby fågelstation som satt upp en stor fångsbur dit man lockar änderna.
Änderna som kommer till Sverige när vintern nalkas kan berätta mycket. På somrarna delar de nämligen sina marker med andra änder som flyttar till Kina på vintern. Och just i Kina kan influensan via några mellansteg gå från fågel till människa. Genom att studera fåglarna kan man se vilken influensa som kan vara på väg att bryta ut. Det säger Daniel Bengtsson som är platschef på Ottenby fågelstation på Öland. För att lyckas med fångsten har man satt upp en stor stålbur som är klädd med nät. Dit lockas änderna av mat som finns och kamrater som lockar. Enligt Daniel Bengtsson lider inte änderna av att bli infångade. - De verkar vara rätt nöjda med att bli infångade och få ett rejält mål mat i utbyte, säger han.