Torskstopp för fritidsfiskare

Regeringens planerade stopp för torskfiske bör gälla fritidsfisket också, det anser länsstyrelsen i Skåne som har gjort en studie där man kan se att nära hälften av Sveriges officiella torskfiskekvot för Östersjön, dras upp av fritidsfiskare. Och när det gäller lax, havsöring och ål tar fritidsfiskarna tillsammans upp större fångster än yrkesfiskarna.