Elbrist leder till elspar

Om vintern blir kall, kan vi få brist på elektricitet under vintern med både besparingar och andra åtgärder som följd. Det är kombinationen kyla och låg fyllnadsgrad i vattenmagasinen som gör att elförsörjningen kan få problem.
Branschorganisationen Svensk Energi kommer efter årsskiftet att gå ut med rekommmendationen att spara el, men några konkreta ransoneringsförslag finns inte än så länge.