Hyreskrav ökar för nästa år

Bostadsföretagen kräver en genomsnittlig hyreshöjning för 2003 på 4 procent, enligt Hyresgästföreningen. Det är en tredjedel mer än bolagen krävde förra gången.
Bakom kraven ligger bland annat höjda skatter på el och eldningsolja. Många kommuner höjer samtidigt taxan för fjärrvärme och sophämtning. Hyresgästföreningens mål är att hålla höjningarna på mellan 2 och 3 procent, säger förhandlingschefen Anders Mattsson.