Dator ersätter biblioteket för forskare

Dagens unga forskargeneration vid universitetet i Uppsala vet snart inte vad ett bibliotek är för någonting. Idag sker nämligen den största delen av informationsinhämtningen via internet och någon anledning att gå ner till biblioteket har blivit allt mindre när allt finns i datorn på arbetsrummet.
- I och med att det här finns på nätet så innebär det att alla forskare och studenter har fri tillgång till allt det här materialet via sina datorer och inte behöver gå ner till biblioteket för de få tidskrifter som finns där. Det är en fantastisk utveckling på bara ett par år, säger Per Syrén, bibliotekarie på Biomedicinskt Centrum. För bara några år sedan så var det till att gå ner till biblioteket om man ville ta del av andra forskares resultat eller för att läsa någon bok. Men i takt med att internet vuxit fram så har den tryckte källan fått ta ett steg tillbaka. Nästa år slutar man helt med ytterligare delar av tidskrifterna i tryckt form. För ett par år sedan fanns det 350 tidskrifter. I januari återstår under 180. Men på nätet har man istället tillgång till tusentals forskningstidskrifter.