Vatten, avlopp och renhållning blir dyrare

Efter årsskiftet blir det dyrare avgifter för vatten, avlopp och renhållning i en del av dom uppländska kommunerna.
Tierp är en av de kommuner där avgifter höjs nästa år. Både renhållnings- och va-avgiften kommer att gå upp. - Det är självklart inte roligt att höja taxor för folk, men vi har ju ett ansvar om att verksamheten ska gå ihop också, säger Bengt-Olov Eriksson, finanskommunalråd i Tierp. Tierp höjer avgiften för vatten och avlopp med ungefär åtta procent och renhållningstaxan med 3-5 procent. Men Tierp är inte enda kommunen som höjer sina avgifter. En enkät som Sveriges Radios ekoredaktion gjort bland landets samtliga kommuner visar att också Östhammar höjer renhållningstaxan med fem procent och Älvkarleby höjer va-avgiften, en höjning som varierar mellan 4 och 12 procent. Uppsala däremot planerar inga höjningar det kommande året, tvärtom finns förslag om sänkta anslutningavgifter för vatten och avlopp för att stimulera bostadsbyggandet. I nya kommunen Knivsta finns för närvarande inga höjningsbeslut, men va-taxan kan komma att höjas från halvårsskiftet. I Tierp är det underhållet på ledningssystemen som delvis förklarar taxehöjningarna. - Vi har haft de här problemen med översvämningarna för några år sedan som vi har lagt ner stora pengar på att åtgärda för att det inte ska hända igen. Och det kostar pengar som vi måste få in av abonnenterna, säger Bengt-Olov Eriksson.