Generationsskifte på Södra

Skogsindustrin står inför ett omfattande generationsskifte om fem till tio år.
Södra skogsägarna, med massabruk i Mörrum i Blekinge, har omkring 3000 anställda i södra Sverige. Av dessa är i dag en tredjedel så kallade 40-talister, vilket innebär att Södras pensionsavgångar kommer att fördubblas inom de närmsta åren. Därför arbetar Södra redan nu aktivt på flera plan för att locka ungdomar. Men det handlar också om att få den äldre arbetskraften att arbeta kvar fullt ut till pensioneringen, och ge den möjligheter till fortsatt ubildning upp i åren.