Höjda avgifter överallt - utom i Hällefors

Höjda avgifter för vatten- och avlopp, renhållning eller miljötillsyn, det kan de flesta som bor i Örebro län räkna med efter nyår. Bara invånarna i Hällefors kommun klarar sig undan utan höjningar.
I Lekebergs kommun höjs vatten och avloppstaxan med 20 procent. Det är den största höjningen i länet och innebär 600 kronor mer om året för en familj i en normalstor villa med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter per år. Örebro, Ljusnarsberg, och Askersund höjer också vatten och avloppstaxorna. Och en hel rad kommuner höjer renhållningsavgifterna, Örebro med 240 kronor per år för ett normalhushåll, och Ljusnarsberg inför en grundavgift för alla hushåll och verksamheter. De boende i Ljusnarsbergs kommun får också sotningstaxan höjd med 11,2 procent.