Värnamoprodukt kan bli hjälp i Spanien

En produkt från Värnamo kan bli viktig i saneringsarbetet efter oljekatastrofen som har drabbat den spanska kusten i samband med att oljetankern Prestige Sjönk.
Det är träpulver från tall som kan bli en viktig del i saneringsarbetet efter oljekatastrofen som drabbade Spanien i mitten på november. Träpulvret suger helt enkelt åt sig av oljan och på sätt så blir det lättare att sanera i området. Förrutom Sydkraft så finns det även en del andra företag från Värnamo trakten involverade i projektet. Därför åker en grupp under ledning av Sydkraft idag ner till Spanien för att bland annat träffa Spaniens miljöminister. Även riksdagspolitikern Carina Hägg (s) har också valt att engagera sig och hon tror att om Spanien säger ja till att använda sig av den svenska produkten så kommer den att börja användas mycket snabbt. Hon säger till Nyheterna att chanserna att Spanien använder sig av Värnamoprodukterna är mycket goda.