Mer arbete mot droger bland unga

Flera kommuner i södra länet planerar mer åtgärder i skolorna för att minska drogbruket bland unga. Bakgrunden till det ökade arbetet är den stora narkotikahärva som avslöjades i Kalmar i våras. I Nybro ska man bland annat arbeta mer regelbundet med enkäter för att kartlägga ungdomars drogvanor och på Paradisskolan planerar man temaveckor där diskussionen om droger tas upp inom varje ämne.