Allt fler äldre skadade av fall-olyckor

Över 4300 invånare över 80 år i Västra Götaland fick vårdas på sjukhus efter en fallolycka förra året.
Det innebär en ökning i antalet olyckor med två procent jämfört med året innan., visar en undersökning som Räddningsverket och NCO, nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor, gjort. Varje år dör 800 äldre i landet på grund av fallolyckor. Utredaren Jan Schyllander säger i en kommentar att det behövs en äldresäkerhetsdeligation, motsvarande den som finns för barnsäkerhet, för att göra något åt utvecklingen.