Protester mot neddragningar i förskolan

Personalen på Kronans, Torpets och Grevebäckens förskolor i Sundsvall protesterar mot dom planerade besparingarna på åtta miljoner kronor i distriktet. Dom har räknat ut att antalet barn i verksamheten ökar med drygt ett barn per vuxen. Personalen radar upp negativa konsekvenser så som utebliven planeringstid och risken för ökad sjukfrånvaro. Personalen protesterar också kraftigt mot att inte få informera berörda föräldrar om planerna.