Fler äldre skadas i fallolyckor

Antalet allvarliga fallolyckor bland äldre personer i Kalmar län ökar. 2001 fick var 17:e kalmarlänsbo över 80 år (834 personer) sjukhusvård på grund av fallolycka, det är en ökning med tre procent jämfört med året innan enligt statistik från Räddningsverket. Och enligt Räddningsverket kommer antalet fallolyckor bland äldre att fördubblas inom 25 år om inget görs.
Bland annat efterlyser man samordning av förebyggande åtgärder, till exempel genom en äldresäkerhetsdelegation motsvarande den som i dag finns för barn Varje år dör ungefär 800 personer som är äldre än 80 år till följd av fallolyckor i Sverige, vilket kan jämföras med att omkring 600 personer dör i trafikolyckor.