Politiker ska ta itu med glapp till stadsdelar

Nästa år blir det ändringar i Göteborgs politiska organisation - och samtliga politiker ska utbildas.
Det är resultatet av kritiska rapporter för ett år sen om bristen på kommunikation mellan kommunledning och stadsdelar. Partiernas gruppledare i Göteborg skissar nu på en ny mellannivå för att överbrygga glappet mellan olika politiska nivåer. I januari och februari blir det introduktionsdagar för nya politiker och under våren blir det utbildningsdagar för SDN-politiker om samspelet mellan kommunledning och nämnder.