Fallolyckor med äldre vanligt i länet

Var 16:e person över 80 år i Västernorrland fick sjukhusvård på grund av fallolycka under år 2001. Och om inget görs kommer antalet fallolyckor att nästan fördubblas inom 25 år. Det visar en undersökning som bland andra Räddningsverket gjort. Andelen äldre som drabbades av allvarliga fallolyckor var klart högre i Västernorrland än i Sverige i genomsnitt. Varje år dör ungefär 800 personer som är äldre än 80 år till följd av fallolyckor. Som jämförelse kan nämnas att i trafikolyckor omkommer totalt omkring 600 personer varje år.