Strid om Dudajevs gata

Efter den tjejenska terrorattacken i Moskva har många städer i de baltiska länderna fått ett delikat problem. Där finns nämligen både gator och torg och annat uppkallade efter den tjetjenske generalen och sedermera presidenten Dzjochar Dudajev - hjälte i Baltikum men terroriststämplad i Ryssland.
En gata i ett bostadsområde i Riga hette förr Kosmonautgatan men sedan 1996 heter den Dudajevgatan. Gator har bytt namn Tjetjenen Dzjochar Dudajev var sovjetisk general stationerad i Estland. När balterna började lösgöra sig från Sovjet vägrade Dudajev lyda Moskva och försöka kväsa upproren. Därför har han en särskild plats i balternas hjärtan och det har också resulterat i att Kosmonautgatan numera heter Dudajevgatan. Men efter den blodiga tjejenska attacken i Moskva tidigare i höst, där flera balter drabbades, är det många också av de som bor här som vill ha bort Dudajev från gatskyltarna: - Dudajev bodde aldrig här, han bodde inte i Lettland. Att ha en Dudajevgata är ju löjligt, säger en kvinna, som tillhör den stora ryska minoriteten i Lettland. Etniska letter mer positiva Men bland de etniska letterna på Dudajevgatan är tongångarna lite annorlunda: - Dudajev var ingen terrorist. Han kämpade för sitt folks frihet, säger den här mannen som vill behålla Dudajevgatan som sin hemadress. Namnbytet bollas nu fram och tillbaka i Rigas stadsfullmäktige men än så länge är det här Dudajevgatan.
Christer Fridén