Social aktivitet på fritiden

Personalen inom hemtjänsten använder ibland sin egen fritid för att se till att de äldre har sociala kontakter och aktiviteter.
Hemtjänstpersonalen tycker att de fått allt mindre tid till det sociala arbetet och att de behoven inte uppmärksammas tillräckligt. Det visar den rapport som länsstyrelsen har gjort om det sociala innehållet i hemtjänsten.