Stor brist på tolkar i Skaraborg

Det råder stor brist på tolkar i Skaraborg, vilket leder till att olika möten som kräver tolkning ibland får skjutas upp. Det går att lösa situationen genom att hyra tolkar från andra delar av landet, men det är dyrt.
Riita Eklind, föreståndare på Tolkförmedlingen i Mariestad, säger till Sveriges Radio Skaraborg att efterfrågan på tolkar har ökat markant. I år har Tolkförmedlingen haft 25 000 tolkuppdrag. Det är en ökning med 50 % jämfört med förra året. Anledningen är att det kommer fler flyktingar till Sverige. Förmedlingen tolkar till 70 språk och de största kunderna är Sjukvården, Migrationsverket, Polisen och Socialtjänsten. Det Tolkförmedlingen Mariestad främst söker är tolkar till mindre språk t.ex. vietnamesiska, amarinja och mandarin.