Fler äldre skadar sig i fallolyckor

Fler äldre går och skadar sig i fallolyckor än tidigare. Förra året fick 734 personer över 80 års ålder i Uppsala län sjukhusvård efter att de ramlat och slagit sig. Det är en ökning med åtta procent.
- I trafiken dör 600 personer varje år. Bland äldre över åttio så dör 800 på grund av fallolyckor, säger Jan Schyllander som arbetar på räddningsverket. Det finns flera förklaringar till att äldre i allt högre grad faller och gör sig illa, ja till och med avlider till följd av fallolyckor. Äldre idag rör sig inte så mycket och bor oftare kvar hemma. Om inget görs så kommer antalet olyckor att fördubblas inom en tjugofemårsperiod, menar räddningsverket i en rapport om äldreolyckor. Samtidigt visar statistik att dödsfall till följd av olyckshändelser minskar inom så gott som alla kategorier, som till exempel drukningar, el- olyckor och olyckor i arbetslivet. För att bättre ta reda på varför de äldre allt oftare gör illa sig vill Jan Schyllander att det bildas en äldresäkerhetsdelegation. - Vi har föreslagit att det ska bildas en äldresäkerhetsdelegation liknande den barnsäkerhetsdelegation som redan finns, säger han.